Ons reëls, terme en voorwaardes:

AANSOEKE

Die besluit van elke ouer om ‘n kind in te skryf in ‘n skool waar hul voel die kind sal gemaklik aanpas, bly ‘n moeilike een. Ouers is welkom om ‘n afspraak te maak om die skool te besoek en personeel te ontmoet ten einde besluitneming te fasiliteer. Die skakel na ons aansoekvorm is onderaan die bladsy. Druk en voltooi asb die vorm. U kan dit aflewer of scan en e-pos na info@steggieskleuters.co.za

Dui asb bo-aan die vorm aan vir watter opsie u u kind inskryf en hoe u wil betaal – maandeliks, per kwartaal of eenmalig. Daar is nie velde op die vorm vir die informasie nie – skryf dit sommer regs of links bo!

  • ‘n Afskrif van u kind se immuniseringsrekord moet asseblief alle aansoeke vergesel.
  • Met die indien van ‘n aansoek aanvaar ons dat u die “reëls” gelees en geen beginsel besware het nie:
  • Steggies verwelkom ALLE aansoeke en navrae. Aanvaarding van aansoeke berus egter streng by Steggies se bestuur.
  • Ouers/voogde sal so spoedig moontlik ingelig word of die aansoek suksesvol was en verdere toelatingsinformasie sal volg.
  • Voltooi so spoedig moontlik ‘n vorm en stuur dit in. Ons het ‘n waglys-sisteem waarvan ons af werk.

HOU JOU VOLGENDE PARTYTJIE BY ONS!

Gedurende die somer is die perseel te huur vir kinderpartytjies. Kontak ons om jou behoeftes te bespreek.