2022 SKOOLFOOIE

LET WEL

 • Vir 2022 is die opsie van 2/3 dae per week weer beskikbaar vir ALLEENLIK die JONGSTE TWEE KLASSE – maw Kruipers en Sonneblomme – teen R160 per halfdag / R175 per driekwart dag of  R195 per voldag. Vir die ander klasse is slegs 5 dag pakkette beskikbaar  – ongeag hoeveel dae per week u kind bywoon.
 • ’n Eenmalige (nie-terugbetaalbare) inskrywingsfooi is betaalbaar met aanvaarding van ’n aansoek.
 • Ons hef skoolfonds oor 10/11 of 12 maande, of per kwartaal vooruit – volgens u keuse.

VOLDAG

R 4 144 Maandeliks vir 12 maande
 • 5 voldae per week
 • 07:00 – 17:30
 • middag-ete & snacks ingesluit

HALFDAG

R 2 980 Maandeliks vir 12 maande
 • 5 halfdae per week
 • 07:00 – 12:45
 • middag-ete & snacks ingesluit

SLAAP OPSIE

R 3 533 Maandeliks vir 12 maande
 • 5 dae per week
 • 07:00 – 14:10
 • middag-ete & snacks ingesluit

NB: Skoolfonds is betaalbaar vir 12 maande van die jaar – al hou u vakansie of is u kind siek.

Ons vra minstens een kalendermaand skriftelike kennisgewing indien u beplan om die skool te verlaat (hoe vroeër u dit kan aandui hoe beter) – dit geld ook vir nuwe inskrywings vroeg in die nuwe jaar. Geen kennisgewings is geldig vir Desember nie (Nov tel dus nie as kennis maand vir Desember nie – selfs al keer u kind nie weer terug na die skool in die nuwe jaar nie.) Die laaste datum waarop kennis dus kan geskied is 1 Oktober vir die einde van Oktober. GEEN uitsonderings sal op hierdie reël gemaak word nie.

NASORG

Ons bied nasorg vir kinders tot en met Gr3. Eie vervoer is egter nodig – want Steggies vervoer nie tans enige kinders nie. Tydens nasorg speel kinders vrylik, eet en doen ontwikkelings-aktiwiteite.

BETALING

Bank Besonderhede

 • Nedbank  (Business Winelands Tak – 198675)
 • Rek nr: 1060803097
 • Gebruik asb familie kodes op u staat of u kind se naam en van as verwysing.

Wyse van Betaling

 • Skoolfonds is betaalbaar voor die 3de van elke maand
 • Slegs elektroniese betalings word aanvaar – geen kontant/ tjeks. 
 • Betaling kan maandeliks, per kwartaal of oor 10/11/12 maande.
 • Ons sirkuleer maandeliks state wat skoolfooie en projekte reflekteer.

Addisionele Kostes

Ons hou ook daarvan om minstens een keer per kwartaal ‘n tema-verwante uitstappie of instappie aan te bied. Daar is dikwels ‘n minimale toegangsfooi vir die tipe besoeke betaalbaar. Ons kommunikeer dit als per gebeurtenis kwartaal deur die jaar.

Sluit aan by Myschool

Help Steggies om korporatiewe sosiale verantwoordelikhede te realiseer vir verdienstelike sake in ons plaaslike gemeenskap deur aan te sluit by Woolworths MySchool. Dit kos u niks en u kan tot 3 begunstigde kies. Tot 1% van die totale kostes wat u spandeer by Woolworths word dan geskenk aan die instansie wat u kies, teen geen koste aan u.